Villkor

Curatos allmänna villkor

Generellt

Information om Curato

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar kunder ("du") gör hos Curato Coffee AB (org.nr 559351-9654) ("Curato", "vi", "vår" eller “oss") på https://curato.coffee/.

Kontaktuppgifter
Du kan alltid kontakta oss via e-post till hello@curato.coffee. Du kan också kontakta oss via chatt på vår hemsida (på Curato.coffee) på veckodagar under kontorstider, eller via sociala medier (@curatocoffee). (“Kontaktinformation”).

Godkännande av Villkoren
När du registrerar en Prenumeration genom att beställa Produkter bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa en Prenumeration och du kan inte beställa Produkter. Avtalet blir bindande när betalningen av din beställning är genomförd.

Ändring av Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi ​​inte får en sådan invändning inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelas kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa Produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

Definitioner
"Funktioner" avser Hemsidan, din Prenumeration och Produkterna tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (https://curato.coffee) rörande Produkterna.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (https://curato.coffee/pages/integritetspolicy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Produkter" avser de produkter som beskrivs under avsnittet "Produkter" nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan, tillsammans med tillhörande utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

“Prenumeration” avser prenumerationstjänsten tillgänglig på Hemsidan.

Kunder
Vi erbjuder våra Produkter till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning).

Du får inte köpa Produkterna eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år, om det inte har godkänts av din vårdnadshavare.

Du kan endast beställa Produkterna till en leveransadress i Sverige.

Vi förbehåller oss rätten att avstå från att ingå i avtal med dig utan att ange skälen bakom beslutet.

PRODUKTER


Beskrivning av Produkter
Vårt huvudsakliga produkterbjudande är prenumeration på kaffe ("kaffeprenumeration"). Curato erbjuder också kompletterande accessoarer och kaffeprodukter, tillgängliga för engångsleveranser och på prenumeration (“Produkter”, enskilda “Produkt”). Mer information om våra Produkter finns att hitta på Hemsidan.

Allt innehåll på Hemsidan är avsedda för privata kunskaps- eller informationsbehov. Curatos beskrivning av kaffet har inte granskats av Livsmedelsverket. Beskrivningar av ingredienser, hållbarhet, och andra bestämmelser ges genom att man hänvisar till originalprodukten.

Alla Produkter måste användas i enlighet med de instruktioner, försiktighetsåtgärder och riktlinjer som de har. Det är ditt ansvar att se till att produkten inte innehåller något som du är allergisk mot.

Eftersom färginställningarna på den enhet du använder kan påverka färgerna på bilderna på Hemsidan garanterar vi inte att färgerna på bilderna av Produkterna på Hemsidan är verklighetstrogna.

Beskrivning av Prenumeration
När du beställer en Kaffeprenumeration ingår du i ett prenumerationsavtal för kaffe och andra kompletterande produkter som du själv väljer. Prenumerationen erbjuds med samma leveransfrekvens (varje månad). De prenumerationsalternativ som finns tillgängliga på hemsidan kan komma att ändras från en tid till en annan.

Du kan ändra din prenumerationsmodell och/eller avsluta prenumerationen genom att skriva till oss, antingen i chatten eller till vår e-post. Eventuella ändringar måste göras minst 24 timmar innan nästa beställning av Produkter behandlas. Om Prenumerationen inte har sagts upp eller ändrats i tid förnyas det automatiskt.

Beställning av Produkter
Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Vi bekräftar din beställning när vi skickar ett e-postmeddelande till dig, vilket innebär att vi har accepterat din beställning och att ett avtal kommer att upprättas mellan dig och oss. Om vi inte kan bekräfta din beställning kommer vi att informera dig om detta skriftligen och kommer inte att debitera dig något. Du kan återkalla din beställning tills den har bekräftats, och du har rätt att få tillbaka alla betalningar som gjorts till oss på grund av en sådan återkallad beställning.

Leverans av Produkterna
Att Produkter finns på Hemsidan vid en viss tidpunkt innebär inte att dessa Produkter kommer att vara tillgängliga vid varje tidpunkt.

Vår standard leveranstid finns att hitta på Hemsidan och i orderbekräftelsen. Under högsäsong och försäljning kan leveransen ta längre tid. Under beställningsprocessen meddelar vi dig när din beställning har mottagits och när Produkterna har skickats, inklusive eventuella varor eller digitalt innehåll som hör till dem. Curato är ansvarig för produkten tills att du som kund fysiskt har mottagit produkten.

Leverans sker genom den standard posttjänst som finns på varje marknad.

Vissa alternativ kan innebära en fraktkostnad som i sådana fall tydligt anges vid beställning. Den förväntade leveranstiden anges under beställningsprocessen. Observera att små paket levereras i brevlådan till din registrerade leveransadress och att stora paket levereras till närmaste uthämtningsställe, där du informeras om att hämta paketet.

Vi har rätt att debitera dig för kostnader som uppstår om du inte hämtar dina beställda produkter i tid från uthämtningsstället efter transport av produkterna.

Om en produkt är slut i lager förbehåller vi oss rätten att inte leverera produkten inom den angivna leveranstiden eller att annullera beställningen. Om du redan har beställt den Produkt som är slut i lager kommer vi att erbjuda dig en återbetalning.

DINA SKYLDIGHETER
Användning av Funktionerna
När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

PRIS OCH BETALNING

Prisuppgifter
Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt). Priset för Produkterna är det som indikeras på ordersidorna när du lägger din order.

Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna och därför kommer priserna som gäller att anges på Hemsidan. För beställningar som görs innan prisändringen gäller de priser som anges i orderbekräftelsen för den specifika ordern. Genom att fortsätta beställa Produkter efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.

Betalningsuppgifter
Du kan betala för Produkter genom Klarna (faktura, kortbetalning eller andra tillgängliga alternativ) eller med kortbetalning.

Beroende på vilken leverantör som används för din betalning gäller den tredjepartsleverantörens villkor. Du kan bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras av tredjepartsleverantören. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning. För kortbetalningar används 3D secure för att garantera säkra betalningar.

Vi kan fakturera dig för Produkter i förväg eller i efterskott, med den frekvens som överenskommits för den avtalade perioden. Du godkänner att vi skickar elektroniska fakturor till den e-postadress som du angett vid beställning.

Du samtycker till att betala inom den fastställda tiden för den betalningsmetod du väljer. Vi har rätt att stoppa leveransen av produkter tills du har betalat alla avgifter som du har ådragit dig. Betalning efter förfallodagen kan medföra förseningsavgifter och ränta enligt betalningsleverantörens villkor.

Du samtycker till att vi kan debitera betalningar för automatiserade prenumerationsbeställningar utan ytterligare godkännande tills du säger upp ditt prenumerationsavtal. Priserna för dessa beställningar kommer att motsvara de priser som anges på webbplatsen vid den tidpunkt då du ingick avtalet med oss.

VÅRT ANSVAR
Vårt ansvar gentemot dig som kund regleras av konsumentköplagen (1990:932), distansavtalslagen (2005:59) och produktansvarslagen (1992:18). I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är vårt ansvar begränsat till direkta skador och vi ska under inga omständigheter vara ansvariga för indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller exemplariska skador, oavsett orsak och under någon teori om ansvar som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor. Detta ska inkludera, men inte vara begränsat till, förlust av vinst, goodwill eller företags rykte, förlust av data, kostnader för upphandling av ersättningsvaror eller tjänster eller annan immateriell förlust.

Garanti
Vi är ansvariga för eventuella fel som finns vid den tidpunkt då du mottar produkterna. Vi ansvarar inte för defekter som orsakats av dig, till exempel om du inte har följt instruktionerna eller om du har inte tagit väl hand om produkterna.

Fel
Produkterna anses vara defekta endast i enlighet med tillämplig lagstiftning, t.ex. den svenska konsumentköplagen (1990:932) och produktansvarslagen (1992:18). Produkter anses till exempel vara defekta i följande fall:

Den överensstämmer inte med vad vi har avtalat i detta avtal eller som annars följer av tillämplig lagstiftning.

Vi har inte informerat dig om detaljer om Produkten som vi känner till eller borde ha känt till och som du rimligen kunde förvänta dig att få information om, om denna underlåtenhet att informera kan antas ha påverkat ditt beslut om köpet.

Den är i sämre skick än vad du rätteligen kunde ha förväntat dig utifrån Produktens pris, ålder och andra förhållanden.

Reklamation
Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid) från den tidpunkt då du märkte eller borde ha märkt felet. Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för Produkterna. Om reklamationen godkänns återbetalas du till samma betalmetod som användes vid köptillfället. Det kan ta upp till 10 arbetsdagar för återbetalningen att gå igenom.

Dina rättigheter vid fel i Produkterna
Vid fel har du rätt att:

Hålla inne betalning med ett belopp som är tillräckligt stort som säkerhet för ditt krav.

Begära en ny leverans, vilket innebär att du får andra motsvarande Produkter.

Kräva prisavdrag.

Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig. Vi kan först välja att förse dig med andra motsvarande Produkter, förutsatt att detta sker inom rimlig tid.

Observera
Vi förbehåller oss rätten till eventuella fel på Hemsidan, t.ex. produktbeskrivningar, specifikationer, felaktiga priser, lagersaldon eller annan felaktig information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera uppenbara fel och att när som helst ändra eller uppdatera informationen på Hemsidan i enlighet med detta.

Bilder eller andra visuella element på Hemsidan är endast avsedda för illustration och vi garanterar inte den exakta kvantiteten som visas eller produkternas exakta utseende, ursprung eller funktion. Se orderbekräftelsen för den exakta produktmängden för din beställda produkt eller dina beställda produkter.

Försening
Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vid försening kan du (förutsatt att förseningen inte har orsakats av dig):

Hålla inne betalningen eller begära återbetalning.

Säga upp avtalet.

Tredjepartstjänster
Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)
Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.

ÅNGERRÄTT


Ångerrätt
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du tog emot Produkterna. Du har också rätt att ångra dig när det gäller en ändring av Prenumerationsmodellen.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta via våra Kontaktuppgifter. Om du inte vill kontakta oss direkt via våra Kontaktuppgifter har du möjlighet att använda returformuläret som du hittar här: Konsumentverkets standardformulär.

För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten räcker det med att du skickar in ditt skriftliga meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av ångerrätten
Om du är en konsument och du vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar vi mottagit av dig, förutsatt att Produkterna returneras i oförändrat skick utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då vi mottagit ditt meddelande om att du ångrar avtalet. På grund av hygieniska skäl gäller ångerrätten inte om förseglingen av varan är bruten. I dessa fall gör vi ett prisavdrag som motsvarar värdet på varan i fråga. Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället och hanteras så fort ditt ärende nått vår kundsupport. Därefter tar det upp till 10 arbetsdagar för återbetalningen att gå igenom.

Alla mottagna produkter som du vill ha återbetalning för måste returneras av dig. Produkter som du vill returnera ska returneras utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än fjorton (14) kalenderdagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att avbryta eller tills vi har fått bevis på att produkterna har skickats från dig, beroende på vilket som är det tidigaste.

Du returnerar Produkterna genom att skicka dem (inklusive retursedel, kvitto eller annat bevis för ditt köp) till följande adress: Mainfreight Warehousing Zaltbommel, Wildemanweg 2, 5301 LT, Zaltbommel, Nederländerna. Vi kommer att be dig stå för returfrakten.

Om du utövar din ångerrätt avseende en ändring av Prenumerationsmodellen kommer din Prenumeration att återgå till den senaste modellen som du hade före ändringen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Våra rättigheter
Hemsidan ägs och administreras av Curato. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke. Inga immateriella rättigheter ska överföras till dig eller någon tredje part enligt dessa villkor eller på annat sätt i samband med din beställning av Produkterna eller annan användning av Funktionerna.

Respekt för vår egendom
Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter
Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

UPPDRAG
Vi har rätt att överlåta eller pantsätta alla våra rättigheter, inklusive betalningsanspråk och skyldigheter enligt dessa villkor, till tredje part utan begränsning.

AVSKILJANDE
Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, eller av någon anledning icke verkställbar, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.

KLAGOMÅL OCH TVISTER
Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

Ta ditt kaffedrickande till nästa nivå

Kom igång ☕️